gebelik.net
gebe kalamama ve gebeliğin sağlıklı ilerlememesi

arama yap

Doğru arama yapın, aradığınızı bulun...

hamilelik tv
dünyanın hamilelik dönemi ile ilgili
ilk televizyonu...
www.hamilelik.tv

         
Dr. Kağan Kocatepe'den muayene randevusu almak için tıklayın
ANA SAYFA
GEBE KALAMAMA TEDAVİSİ
Genel bilgiler
Yumurtlama tedavisi (klomifen sitrat)
Yumurtlama tedavisi (metformin)
Yumurtlama tedavisi (prolaktin hormonu yüksekliği tedavisi)
Yumurtlama tedavisi (gonadotropinler)
İnseminasyon (aşılama)
İleri basamak tedavi: tüp bebek
Donör oosit tedavisi
Donör sperm tedavisi
Taşıyıcı annelik
En sık sorulan sorular
Olgu örnekleri ve çözümler
Gebe kalamama nedenleri
Gebe kalamama durumunda yapılan incelemeler
TAMAMLAYICI BİLGİLER
Kadın Genital Sistemi
Erkek Genital Sistemi
Adet Döngüsü
Gebelik Oluşma Mekanizması ve Gebeliğin Başlaması
polikistik over
tüm yönleriyle hamilelik
gebelik:görsel bilgiler
  Hamile kalamama - tedavi  

gebelik.net Dr. Kağan Kocatepe tarafından hazırlanmıştır.


İnfertilite (hamile kalamama) sorunu yaşayan bir çifte tıbbi yardım yapılırken yardımın şeklini ve zamanını belirleyen en önemli etkenler kadının yaşı ve tetkiklerde ortaya çıkarılan sorunlardır.

İnfertilite tedavisinde aşağıdaki uygulamalardan biri seçilir:

Beklemek

Genç bir çiftte, yapılan temel tetkikleri normal olduğunda bu yönteme başvurulabilir. Çoğu çift yeterince sabırlı olduğunda gebelik oluşturmayı başarabilecek ve gereksiz tedavilere maruz kalmaktan kurtulacaktır. İleri yaşlarda olan kadınlarda ise beklemek çiftin gebelik oluşturma şansını düşüreceğinden bu uygulama önerilmez.

Sınırda yaşlarda olan bir kadında veya kendisi beklemeyi seçen yaşı ileri bir kadında beklemeye geçmeden önce ultrasonografi ve hormon ölçümleriyle yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi önemlidir. Yumurtalık rezervi sınırda veya düşük olan bir kadında beklemek iyi bir seçenek değildir.

Yumurtalık rezervi değerlendirmesi (hormon ölçümü)>>

Yumurtalık rezervi değerlendirmesi (ultrasonografi)>>

Beklemeyi seçen bir çiftin gebeliğin oluşması açısından şansın en yüksek olduğu zamanlar hakkında bilgisi olması ve bir siklustaki düzenli cinsel ilişkilerin çoğunu bugünler arasına yoğunlaştırması önerilir.

Ancak cinsel ilişkinin bu şekilde "zamanlanması" kadında ve erkekte psikolojik sorunlara yolaçabilir ve cinselliğin yaşanmasını olumsuz etkileyebilir. Doğallığı korumak açısından bunun yerine düzenli olarak, haftada en az iki kez cinsel ilişkide bulunmak da uygun bir yoldur.

Var Olan Sorunun Giderilmesi ve Beklenmesi

  • Spermiyogramda sorun saptandığında bunun olası bir nedeni erkekte varolan varikoseldir. Üroloji konsultasyonunda erkeğin varikosel operasyonu olması uygun görüldüğünde bu operasyon gerçekleştirildikten sonra ek başka etken yoksa tekrar doğal yollardan gebelik sağlanması için beklenebilir.
  • Sorun tüplerde tıkanıklıksa bu durum laparoskopiyle giderilmeye çalışılır veya çoğu durumda olduğu gibi direkt IVF (tüp bebek) tedavisine geçilir. Tüplerde tıkanıklığın en sık görülen nedeni pelvik enfeksiyona bağlı olarak cidarın tıkanmasıdır. Bu durumun ameliyatla giderilmesi oldukça zor olmakla beraber denenebilir.
    pelvik enfeksiyon (PID)>>
  • Tüplerden yanlızca biri tıkalıysa tedavi edilmeden bir süre beklenebilir.
  • Laparoskopide endometriyozis saptandığında durum biraz karmaşık olabilir. Endometriyozis rahim iç tabakasının rahim dışında ve sıklıkla karın içinde odaklar şeklinde yerleşmesidir. Adet döneminde olan kanama bu endometriyozis odaklarında da olur ve böylece yapışıklıklar ortaya çıkar. Bu yapışıklıklar yumurtlama esnasında serbestleşen yumurtanın tüplere alınmasını engelleyecek şekilde olabilir ya da Fallop tüplerine dışarıdan baskı yaparak "tıkanmalarına" neden olabilir. Endometriyozisin kadında gebe kalmayı engellediği düşünülen başka bir etkisi de bölgede iltihabi reaksiyona yolaçması ve bu reaksiyonun yumurta hücresi-sperm etkileşimini engellemesidir.

Yumurtlama Bozukluklarında Ovulasyon İnduksiyonu ("Yumurtlamayı Sağlayıcı İlaç Verilmesi")

Öncelikle yumurtlamayı engelleyen etkenler varsa giderilir. Bunlar PKO (polikistik over), tiroid hastalıkları veya hiperprolaktinemi olabilir. Kontrolsüz diyabet, kollajen doku hastalıkları (lupus gibi), böbrek hastalıkları da yumurtlamayı bozabilir. Bazı durumlarda etken hipotalamus seviyesindeki bir bozukluk olabilir.

Yumurtlama bozukluğunun en sık görülen nedeni Polikistik over sendromudur (PKO). Serum androjenleri ("erkeklik hormonları") yüksek, buna bağlı olarak hastada aşırı tüylenme şikayetleri mevcut, serum LH/FSH oranı bozuk, adet kanamaları düzensiz, yumurtalıklar büyümüş ve ultrasonda çok sayıda orta büyüklükte çatlamamış folikül mevcut olabileceği gibi bu bulguların hiç birisi olmayabilir.

Problem kadındaki yumurtlamama ise (PKO'da olduğu gibi) ovulasyon induksiyonu denenebilir. Burada amaç yumurtlamanın tekrar sağlanması ve doğal cinsel ilişki yoluyla gebelik oluşturulma şansının yükseltilmesidir.

Klomifen sitrat adı verilen yumurtlama ilacıyla kadınların %80'inde yumurtlama sağlanabilir. Klomifen sitrat tedavisi başarısız olduğunda FSH tedavisine geçilir ve çoğu durumda bu tedavi başarılı olur. PKO durumunda metformin tedavisi veya basit bir kilo verme stratejisi uygulanarak yumurtlamanın geri dönmesi söz konusu olabilmektedir.

Polikistik over>>

Hiperprolaktinemi>>

Klomifen sitrat ile yumurtlamanın sağlanması>>

Metformin ile yumurtlamanın sağlanması>>

FSH ile yumurtlamanın sağlanması>>

İntrauterin İnseminasyon (IUI) (aşılama)

IUI en sık "açıklanamayan infertilite" olgularında ya da sperm sayısının sınırda düşük olduğu durumlarda (bu uygulamanın etkinliği çelişkilidir) bir ön deneme olarak uygulanmaktadır. Yumurtlama çeşitli ilaçlarla kontrollü bir şekilde oluşturulduktan sonra erkeğin spermleri bir işlemden geçirilerek hazırlanır ve bir enjektörde toplanır. Enjektördeki bu spermler rahim içine verilir.

İntrauterin inseminasyon (aşılama)>>

Erkeğin Tedavi Edilmesi

  • Düşük volüm: meni hacmi düşük olduğunda spermler vajinanın zararlı asit ortamında uzun süre yaşayamazlar. Alkalen ortamda canlılıklarını korumak için meni hacminin yeterli ve tamponlama kabiliyetinin yeterli olması gerekir. Bu tür durumlarda IUI (aşılama) en iyi seçenek olabilir.
  • Oligospermi (sperm sayısının az olması) ve motilite (sperm hareketliliği) düşüklüğü: Çoğu erkekte neden belli değildir. Varikosel tedavisi veya ilaç tedavisi denenebilir. IUI (aşılama) uygulaması tartışmalı olsa da denenebilir.
  • Azospermi (spermin hiç olmaması) : tek seçenek mikroenjeksiyondur.

Erkeğin tedavi edilmesi>>

Endometriyozis Tedavisi

Endometriyoziste tek başında GnRH analogları ve/veya laparoskopik adezyolizis (yapışıklıkların giderilmesi, yumurtalıkların etrafının serbestleştirilmesi, fimbriya uçlarının açılması) denenir. Laparoskopi esnasında gözle görülen tüm odaklar temizlenir. Tek başına hafif endometriyozisin gebe kalamama nedeni olma olasılığı son derece düşüktür.

endometriyozis>>

Açıklanamayan İnfertilite Tedavisi

İnfertil çiftlerin yaklaşık %5-10'unda açıklanamayan infertilite söz konusudur. Yapılan temel incelemelerde bir sorun bulunamayan bu çiftler bekleyebilecekleri gibi IUI (aşılama) denenebilir. Bu çiftlerde 4-6 denemede başarı sağlanamadığında tüp bebek denemesine geçmek uygun olabilir.

"Açıklanamayan infertilitesi" olan çiftlerin %50'sinde ilk 5 yılda hiç tedavisiz gebelik oluştuğu dikkate alınmalı ve mümkün olan durumlarda ve özellikle genç çiftlerde çiftin doğal yoldan gebe kalması beklenmelidir.

açıklanamayan infertilite>>

İleri Yöntemler

Yukarıdaki yöntemler başarısız kaldığında, erkekte kendiliğinden gebelik oluşmasını engelleyecek bir durum bulunduğunda (sperm sayısının ileri derecede az olması ya da hiç sperm olmaması), kadında kendiliğinden gebelik oluşmasını engelleyecek bir durum bulunduğunda (her iki tüpün tıkalı olması gibi) bu ileri yöntemlere başvurulur.

İleri gebelik oluşturma teknikleri>>


copyright © 2006 - 2050 g e b e l i k . n e t . Tüm hakları saklıdır.    uyarı   Dr. Kağan Kocatepe hakkında

gebelik.org jinekoloji.net cinselhastalik.com hormonlar.com ikizgebelik.com menopoz.net aileplanlama.com jinekoloji.org